[Thư mời họp] ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN I - NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư ASA Group Quốc tế trân trọng kính mời tất cả cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên lần I - Năm 2018 vào 8h30' ngày 03/02/2018.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư ASA Group Quốc tế trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên lần I - Năm 2018 như sau:

  • Thời gian: 8h30, ngày 03 tháng 02 năm 2018 (Thứ Bảy)
  • Địa điểm: Khách sạn GRAND PLAZA Hà Nội - Số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư ASA Group Quốc tế theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 01/02/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư ASA Group Quốc tế.

Đăng ký tham dự Đại hội và ủy quyền:

  • Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Ban điều hành Công ty (theo mẫu).
  • Để thuận tiện công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại/email hoặc fax/email/chuyển thư Ủy quyền tham dự họp về Văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 01/02/2018.
  • Thông tin Đại hội, vui lòng liên hệ: Hòa - Thư ký Ban tổ chức - Điện thoại: (084) 24 3628 2333/ 0943 874 108 - Email: hoant.asagroup@gmail.com                       

Khi tham dự ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông:

  • Mang theo thư mời họp Đại Hội, Ủy quyền tham dự họp (nếu có), CMND hoặc hộ chiếu.
  • Trang phục lịch sự và tham dự đúng giờ.

Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được cập nhật trên website của Công ty www.sunpro.com.vn     kể từ ngày 01/02/2018.