Liên hệ

Công ty cổ phần đầu tư ASA Group Quốc tế

  • Trụ sở: Số 57 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
    Điện thoại: 0243 6282 333
  • Nhà máy sản xuất: Km-14, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.
    Điện thoại: 0243 6282 333
  • Fax: 0243 6282 333
  • Email: sonsunprovietnam@gmail.com

Gửi lời nhắn

Công ty cổ phần đầu tư ASA Group Quốc tế
Trụ sở: Số 57 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
Nhà máy sản xuất: Km-14, Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.
Hotline khách hàng: 097 537 12 35
Tel: 0243 6282 333Fax: 0243 6282 333Email: sonsunprovietnam@gmail.com